Договор от разстояние за предоставяне на услуги

Договорът от разстояние е изготвен по електронен път и е валиден без подпис!

1. Общи разпоредби

 

1.1. Основни понятия

 

1.1.1. Starflix – Starflix LTD, фирмен код: 09266610, адрес на регистрация: 29c The Burroughs, London, NW4 4AR, адрес на сайт: www.starflix.bg, имейл: info@starflix.bg, представител на търговската марка Starflix на територията на Република България.

1.1.2. Онлайн магазин – уеб сайт с онлайн система за продажба, която позволява на посетителите да купуват стоки или услуги онлайн.

1.1.3. Уебсайт – колекция от свързани информационни страници, представящи информация онлайн обикновено от едно име на домейн.

1.1.4. Домейн – адрес на уебсайта (например starflix.bg) и крайната част на електронната поща (например info@starflix.bg), съставена от букви, цифри и тирета.

1.1.5. Уеб хостинг – пространство за съхранение на файлове и база данни, които могат да бъдат достигнати чрез интернет мрежа.

1.1.6. Онлайн реклама – маркетингова и рекламна форма, която предоставя рекламно послание на потенциални клиенти, използващи интернет.

1.1.7. Лого – символ, състоящ се от надпис и / или графичен елемент или комбинация от двете, използва се за отличаване на фирма или нейните продукти, или услуги от други компании.

 

1.2. Цел на правилата

 

1.2.1. Целта на тези правила е да регулират отношенията между Starflix и неговите клиенти, за да осигурят професионално и безпроблемно предоставяне на услуги, закупени онлайн.

1.2.2. Условията определят общите правила за сключване, изпълнение и прекратяване на договори за всички услуги, пакетни услуги и добавки, продадени онлайн в starflix.bg.

 

1.3. Принципи на предоставяне на услуги

 

1.3.1.  Професионализъм. Този принцип означава, че Starflix предоставя най-високия клас услуги, ориентирани към интересите на клиентите.

1.3.2.  Прецизност. Този принцип означава, че услугите се доставят според очакванията на клиента и в съответствие със сроковете.

1.3.3.  Ефективност. Този принцип означава, че Starflix използва ресурсите икономично, за да постигне резултатите с възможно най-ниска цена за клиента.

1.3.4.  Бизнес величина. Този принцип означава, че всички клиенти на Starflix се обслужват учтиво, всички въпроси и проблеми се разглеждат по добър начин и цялата информация, поверена на Starflix от клиента, остава поверителна.

1.3.5.  Партньорство. Този принцип означава, че Starflix е ориентирана към дългосрочно партньорство, основаващо се на взаимна изгода.

 

1.4. Сключване на договора

 

1.4.1. Договорът се сключва онлайн на Starflix website starflix.bg и съдържа стандартни търговски предложения на Starflix.

1.4.2. Клиентът, който желае да закупи съответната услуга, добавя я в количката за пазаруване, попълва клиентската регистрационна форма, прочита и се съгласява с тези условия, като отметне клетката “Прочетох и приех тези условия” и заплаща за услугите добавени в количката за пазаруване.

1.4.3. Ако клиентът иска да поръча не стандартни, а персонализирани услуги, трябва да се свърже с Starflix по телефона или по имейл, за да получи персонализирани прогнози.

1.4.4. Договорът между Starflix и клиента се счита за сключен след получаване на плащане за услугите.

1.4.5.  Договорът със Starflix може да бъде сключен не онлайн, а чрез подписване на договор, на хартиен носител и / или изпращане на сканирано споразумение с подпис. За договори на хартиен носител тези условия се прилагат допълнително.

1.4.6.  Клиентът се съгласява, че фактурите ще се представят на посочената електронна поща и ще се съхраняват в клиентската сметка в зоната за клиенти на Starflix. При предоставянето на нова фактура клиентът може да бъде информиран по телефона, посочен в информацията за профила на клиента. Фактурите на клиента са представени във формат .pdf. Ако клиентът желае да получава фактури по пощата на хартиен носител, клиентът трябва да подаде писмена молба и да покрие всички разходи по изпращане на фактурата.

 

1.5. Изпълнение на договора

 

1.5.1.  Starflix предоставя услугите си според най-високите професионални стандарти и съгласно тези условия.

1.5.2.  За да предоставят услуги, отговарящи на очакванията на клиентите, всички договори се изпълняват и услугите се предоставят съгласно информацията, предоставена от клиента във формата на информация за проекта. Формулярът може да бъде намерен в уебсайта на Starflix.

1.5.3. Ако клиентът не предостави пълната информация изисквана във формуляра, Starflix изпълнява договора с предоставената от клиента информация. Starflix има право да попълни липсващата информация, да вземе решение за настройките и персонализациите, да приложи други решения по свое усмотрение, за да завърши услугата по най-добрия възможен начин.

1.5.4.  Starflix информира клиента за завършването на услугата чрез електронна поща. Услугата се счита за напълно изпълнена и приета от клиента, ако клиентът не представи обосновани забележки поради непълно изпълнение на договора в рамките на 5 работни дни.

 

1.6. Край на договора

 

1.6.1. Договорът се счита за приключен, когато е изпълнен и от двете страни.

1.6.2. Договорът може да бъде прекратен, ако е договорено от двете страни.

1.6.3. Договорът може да бъде прекратен от една от страните в случай на съществено материално нарушение на договора съгласно закона на Република България.

1.6.4. Договорът може да бъде прекратен от една от страните в случаите, предвидени в тези условия.

 

2. СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

2.1.  Регистрация на домейн

 

2.1.1.  Starflix предоставя услуга за регистрация на домейни със следните TLDs: .bg, .com, .net, .org, .eu, .co.uk, .pl, .lt, .lv, .sk, .by, .ru. Списъкът с възможни TLDs може да бъде разширен от Starflix, без да се променят или актуализират тези условия.

2.1.2.  Регистрацията на домейн се извършва съгласно информацията, предоставена от клиента, а Starflix не носи отговорност за въвеждането или други грешки при представянето на данни, направени от клиента.

2.1.3.  Имената на домейни се регистрират на името на клиента. Клиентът се счита за собственик на името на домейна, а Starflix се счита за технически мениджър на името на домейна.

2.1.4. Всички имена на домейни, регистрирани в Starflix, могат да се използват с имената по подразбиране ns1.starflix.net, ns2.starflix.net. Клиентът може свободно да създава други сървърни имена или да ги променя по всяко време, но Starflix не гарантира качеството на управление на домейни под имената на други доставчици.

2.1.5. Имената на домейни се регистрират или подновяват за времето, поръчано и платено от клиента. Регистрацията на домейни се извършва веднага след плащането от клиента. Ако клиентът плати, но не използва опциите за плащане на Starflix, но направи ръчен банков превод, домейнът се регистрира или подновява в рамките на 3 работни дни след получаването на плащането. Starflix може да използва софтуер на трета страна за регистриране на името на домейна.

2.1.6. Клиентът, чрез представяне на информацията потвърждава, че представената информация е вярна, като идентифицира реален собственик на домейна. Клиентът потвърждава и се съгласява, че представените от него лични данни ще бъдат използвани за регистрация на домейн.

2.1.7. Клиентът се съгласява, че личната му информация ще бъде предоставена в обществената база данни WHOIS, използвана за идентифициране на собствениците на домейни. Клиентът е запознат с факта, че всеки домейн има различни правила за регистрация и че различните регистратори прилагат различни правила за показване на лични данни.

2.1.8. Starflix не възстановява никаква регистрация на домейн при никакви обстоятелства, като се има предвид това, че никой централен регистратор не възстановява регистрацията на домейни.

2.1.9. 30 дни преди края на регистрацията на домейна, Starflix изпраща имейл до клиента за разширение на регистрацията на домейна. Клиентът, който плаща фактура за разширението на домейна чрез портала за плащане, в следствие на което регистрацията на домейна автоматично се удължава за платеното време. В случай, че клиентът не успее да плати фактурата преди датата на подновяване на домейна, Starflix не гарантира възможността на клиента да поднови регистрацията. Клиентът може да изпълни плащането чрез ръчна банкова транзакция, но за да осигури плавно подновяване на домейна, трябва да извърши такова плащане 3 работни дни преди крайната дата на домейна.

2.1.10. Starflix дава възможност на клиента да управлява напълно името на домейна си, да зададе и да промени имената на сървърите си, на домейна, да зададе и промени IP адреса на домейна, да зададе и промени пренасочванията на домейна, да прехвърли домейна на друг регистратор на домейни.

 

2.2. Хостинг услуги

 

2.2.1. Starflix предлага два плана на хостинг услуги: уебсайт хостинг и хостинг на онлайн магазина.

2.2.2. Хостинг услугите включват пълна хостинг среда за файлове, бази данни и пощенски кутии. Хостинг услугите включватподдръжка при използване на хостинг среда чрез електронна поща, телефон или други инструменти, изпълнявани от Starflix. Хостинг услугата не включва поддръжка при използване на софтуер, на трети страни, както и администриране на уебсайтове.

2.2.3. Starflix се стреми да осигури възможно най-качествените хостинг услуги и гарантира, че сървърът работи на 99,9% от времето. Клиентите трябва да бъдат информирани за планираните технически промени, превантивна работа или подобрения, които могат да се отразят на правилното предоставяне на услуги, 1 работен ден предварително.

2.2.4. В случай на технически проблеми, Starflix е длъжен да отстрани нарушенията свързани с услугите в най-кратки срокове.

2.2.5. За да осигури на клиентите си комфорт, Starflix не поставя ограничения в хостинг плановете си и предоставя на клиентите си възможността да използват толкова дисково пространство, трафик и пощенски кутии, колкото е необходимо за двата хостинг плана. За да осигури плавно и професионално обслужване, Starflix може да определи лимит за отделен клиент, ако използването му на ресурси вреди или застрашава плавното използване, на услугите за други клиенти. Неограничените ресурси не са предназначени за уеб проекти, които са насочени директно към използването на дисково пространство, като например складове за данни, архивиране на файлове, видео или друго мултимедийно хранилище и др. Неограничените ресурси са предназначени за използване като основна цел – хостинг на уеб сайт или онлайн магазин.

2.2.6. Цялата информация, качена и съхранена в хостинга на Starflix, както и електронни съобщения, изпратени и получени от клиентите, се считат за собственост на клиента.

2.2.7. Забранено е публикуването, съхраняването или архивирането на информация, която популяризира, разпространява или популяризира порнография, насилие или други незаконни дейности, които са клеветнически, унизителни, заплашващи, потъпкват човешката свобода и достойнство, подбуждане към национална, расова, религиозна, социална и полова омраза,нарушават правото на личен живот на личността, разкриват търговски тайни, нарушават правата върху интелектуалната собственост, както и друга информация, забранена или ограничена от законите на Република България, законодателството на Европейския съюз или международните споразумения. В случай, че този вид съдържание се открие на уебсайта, хостван в Starflix уеб хостинг сървър, всяко лице може да подаде заявление до info@starflix.bg, за да премахне такова съдържание.

2.2.8. Ако някоя хостинг услуга е включена в пакета от услуги, при който някои услуги се предоставят със специално ценообразуване (отстъпки или безплатно), прекратяването на договора за хостинг означава, анулиране на специалните цени, вследствие на което клиента трябва да плати за всички услуги, предоставяни му на редовни цени.

2.2.9. Starflix осигурява най-високо качество на услугите, но не носи отговорност за непрекъснатостта на тези услуги или други нарушения на услугите, които възникват не поради вина на Starflix или поради форсмажорни обстоятелства.

2.2.10. Starflix не носи отговорност за съдържанието на предоставената от клиента информация на хостваните сайтове, не се контролира и не се влияе от Starflix. Пълната отговорност за точността на съхраняваната информация, спазването на законите на Република България, използването на електронна поща  за целта и съдържанието на изпратената й информация, носи клиента.

2.2.11. Забранено е да се използват пощенски кутии, генерирани на сървъри на Starflix за спам цели. Пощенските кутии също не могат да се използват за архивиране на файлове, поради което Starflix може да поиска от клиента да изчисти архивите на пощенските кутии. Ако клиентът не успее да изчисти архива, Starflix може да го изпълни, но винаги с предварително известяване на клиента. По подразбиране пощенските кутии нямат зададени ограничения, но в случай, че клиентската пощенска кутия прекъсва гладкото използване на хостинг услуги на други клиенти, такова ограничение може да бъде зададено.

2.2.12. В случай, че Starflix забележи подозрителна дейност, например, структура на вредни кодове, създаващи заявки за сървъри, необичайно увеличение на използването на CPU, непрекъснато изпращане на спам, други възможни заплахи за безпроблемно използване на хостинг услугите за други клиенти или нарушаване на тези условия, Starflix има правото да анулира акаунта на клиента без предизвестие.

2.2.13. Уеб хостинг акаунтът се преустановява, ако услугите не се удължат 7 дни след крайната дата. Ако услугите не се удължат в рамките на 30 дни след края на услугата, тя се изтрива от системата на Starflix. Възстановяването на изтрития профил е възможно, но срещу допълнителна такса и ако месечното резервно копие съдържа информацията за този профил.

2.2.14. Клиентът има право едностранно да прекрати договора и да откаже предоставянето му на услуги, като уведоми писмено Starflix 30 дни предварително, ако Starflix не гарантира качеството на услугата (сървърът няма да работи повече от 36 часа в един календарен месец). В този случай Starflix ще възстанови на клиента таксата, която му е заплатена за оставащия период от датата на писменото известие за прекратяване, от клиента. В случай, че клиентът желае да прекрати договора и да откаже хостинг услугите, не по вина на Starflix, заплащането за клиента няма да бъде възстановено, ако самият клиент, използвайки трето лице или по искане на представител на Starflix използва сървъра, т.е. е инсталирал система за управление на съдържанието, е качил файлове,е създал пощенски кутии и т.н.

2.2.15. Плащанията се възстановяват, като се изключват комисионите на платежните шлюзове.

 

2.3. Лого

 

2.3.1. Starflix предлага два вида лого дизайн: лого и про лого.

2.3.2. За да се предоставят услуги за дизайн на лого, които отговарят на очакванията на клиентите, двете лога се проектират според информацията, предоставена от клиента, във формата на информация за проекта.

2.3.3. Логото се проектира в следния ред: клиентът предоставя необходимата информация за дизайн на логото, Starflix подготвя логото в рамките на 5 работни дни и представя логото на клиента.

2.3.4. Про логото се проектира в следния ред: клиентът предоставя информация, Starflix подготвя три различни варианта на логото в рамките на 5 работни дни, клиентът избира едно от трите лога и предоставя забележки за това лого в рамките на 10 работни дни, Starflix изпълнява забележките в рамките на 5 работни дни и представя логото на клиента.

2.3.5. Клиентът, с представянето на забележки, трябва да бъде конкретен и да дава ясни забележки поради промени в избрания вариант.

2.3.6. Опциите за лого се представят в един формат .pdf чрез изпращане на електронна поща.

2.3.7. Окончателното лого се представя на клиента   в 3 различни размера, във формат .png или .jpeg, и във формат .ai.

 

2.4. Интернет проекти

 

2.4.1. Общи разпоредби

2.4.1.1. Клиентите могат да поръчват онлайн услуги за дизайн на уеб сайт или онлайн магазин в starflix.bg. Клиентът поръчва Starflix хостинг и дизайн на уеб сайт, или дизайн на онлайн магазин, като ги добави към количката. Клиентът може да използва домейна, който притежава, или да поръча ново име на домейн.

2.4.1.2. Договорът за услуга, за уеб дизайн се сключва след като клиентът извърши плащането чрез платежния шлюз или чрез ръчен банков превод.

2.4.1.3. След получаване на плащането, клиентът може да попълни формуляра за информация, за проекта. Във формуляра за информация, за проекта, клиентът посочва своите очаквания, желаната конструктивна концепция, цветова гама, списък с желаните страници и техните заглавия, предоставя текстовата информация, която ще бъде използвана на уебсайта, включително бизнес адрес, предоставя друга информация, изисквана във формуляра. Уебсайтът е създаден съгласно информацията, предоставена в този формуляр.

2.4.1.4. Ако клиентът не предостави цялата необходима информация, Starflix запълва липсата на информация по свой собствен избор, за да завърши услугата, но винаги се съобразява с най-добрата дизайнерска практика и нуждите на клиента.

2.4.1.5. Липсата на информация може да бъде решена по следните начини:

2.4.1.5.1. Ако клиентът не предостави лого, Starflix качва файл .png с търговската марка на клиента / името на фирмата, написано в същия шрифт като е в уебсайта, вместо логото;

2.4.1.5.2. Ако клиентът не предостави имена на страници, Starflix използва по подразбиране набор от страници на уебсайта (за нас, услуги, цени, контакт);

2.4.1.5.3. Ако клиентът не предостави текстова информация, Starflix използва текстови линии “Lorem ipsum” за попълване на текстовите полета;

2.4.1.5.4. Ако клиентът не предостави медии, Starflix избира снимки или видеоклипове по свое усмотрение;

2.4.1.5.5. Ако клиентът не предостави цветова гама, Starflix избира цветовете по свое усмотрение;

2.3.1.5.6. Ако клиентът не предостави насоки за дизайна на уебсайта, Starflix избира посоката по свое усмотрение;

2.4.1.5.7. Ако клиентът не предостави данни за вход към управлението на своя домейн в другия доставчик, Starflix създава уебсайта в отделна папка на всеки избран домейн;

2.4.1.5.8. Ако клиентът не предостави продуктови категории за онлайн магазина, Starflix създава 5 произволни категории продукти;

2.4.1.5.9. Ако клиентът не предостави списък с продукти за онлайн магазина, Starflix добавя 5 произволни продукта във всяка категория;

2.4.1.5.10. Ако клиентът не предостави снимки на продукти за онлайн магазина, Starflix избира и добавя произволни снимки за тези продукти;

2.4.1.5.11. Ако клиентът не предостави какви пощенски кутии иска, Starflix създава информация за пощенска кутия @ clientsdomain;

2.4.1.6. Starflix може да приложи различни решения, за да се справи с липсата на информация, която е била поискана от клиента, но клиентът не е предоставил тази информация. Невъзможността на клиента да предостави информацията не може да се счита за основателна причина, за молба на възстановяване.

2.4.1.7. Когато сайтът е завършен, Starflix информира клиента за завършека чрез електронна поща и / или телефон, и му изпраща данни за вход към уебсайта или управлението на онлайн магазина.

2.4.1.8. За да се гарантира, че проектът отговаря на очакванията на клиентите, клиентът има право да предостави списъка с корекции и промени два пъти.Първият път клиентът може да предостави списъка в рамките на 5 работни дни след уведомлението за финала. Starflix извършва корекции в рамките на 7 работни дни след получаването им от клиента. Вторият път клиентът може да предостави списъка в срок от 5 работни дни след уведомлението за приключването на първия списък с поправки. Starflix извършва корекции в рамките на 7 работни дни след получаването им от клиента и уведомява за финализирането им чрез телефон или електронна поща. Ако клиентът не предостави разумни поправки съгласно тези условия в определени срокове, това означава, че клиентът е приел проекта като напълно завършен.

2.4.1.9. За да се осигури ясен и оптимизиран процес, клиентът трябва да попълни формуляра за информация, за проекта в пълен размер и с пълни усилия. Клиентът не може да поиска да промени тези неща, които е посочил във формуляра за информация, за проекта и нещата, които той вече е приел. Клиентът не може да поиска, да добави допълнителна информация към уебсайта, което би могло да му се предостави с формата за информация, за проекта, но Starflix може да приеме, да добави допълнителна информация по свое усмотрение.

2.4.1.10. Клиентът има възможност да закупи още един кръг от поправки. Отделно закупения кръг от поправки може да включва промяна на онези неща, които клиентът е предоставил във формуляра за информация, за проекта или да добави допълнителна информация, която клиентът иска.

 

2.4.2. Дизайн на уеб сайт

2.4.2.1. Уеб дизайн услугата е ориентирана да създава пълно, модерно онлайн присъствие на клиента, базирано на WordPress система за управление на съдържанието.

2.4.2.2. Уеб дизайн услугата включва следните функции:

2.4.2.2.1. Инсталиране и настройване на WordPress и дизайнерска рамка;

2.4.2.2.2. Създаване на елегантен и отговарящ уеб сайт, който е съвместим с последните световни тенденции в дизайна;

2.4.2.2.3. Създаване на до 20 информационни страници;

2.4.2.2.4. Създаване на уникална заглавна страница на уебсайта;

2.4.2.2.5. Създаване на уникален шаблон за вътрешна страница;

2.4.2.2.6. Създаване на уникална страница за контакти;

2.4.2.2.7. Създаване на уникален каталог на продукти / страница за галерия;

2.4.2..2.8. Избиране на подходящите медийни файлове за плъзгача или главната секция;

2.4.2.2.9. Поставяне на информация на тези страници (до 20 страници с формат A4, написани на 12 размер и до 20 медийни файла);

2.4.2.2.10. Качване на логото;

2.4.2.2.11. Качване на любимата икона;

2.4.2.2.12. Избиране на шрифта на текста;

2.4.2.2.13. Отговорност на уебсайта;

2.4.2.2.14. Интегриране на Google карта;

2.4.2.2.15. Интегриране на страници, на социалните мрежи (до 10);

2.4.2.2.16. Интеграция на формуляра за връзка (до 10 полета за текстова информация, например име, име на фирмата, телефонен номер, имейл, предмет, текст и т.н.);

2.4.2.3. Дизайнът на сайта не включва писане или редактиране на текстове на уебсайта, както и редактиране на медийни файлове.

2.4.2.4. Дизайнът на уебсайта се изготвя в рамките на 10 работни дни след попълването на формуляра за информация, за проекта.

 

2.4.3. Дизайн на онлайн магазина

2.4.3.1. Онлайн услугата за дизайн на магазините е ориентирана към създаване на напълно функционален, завършен и модерен онлайн магазин за клиента на базата, на WooCommerce.

2.4.3.2. Дизайнът на онлайн магазина включва следните функции:

2.4.3.2.1. Инсталиране и настройване на WordPress, дизайнерска рамка и WooCommerce;

2.4.3.2.2. Създаване на напълно функционален, елегантен и отговарящ онлайн магазин, който е съвместим с най-новите световни тенденции в дизайна;

2.4.3.2.3. Създаване на до 20 информационни страници;

2.4.3.2.4. Създаване на уникална заглавна страница на уебсайта;

2.4.3.2.5. Създаване на уникален шаблон за вътрешна страница;

2.4.3.2.6. Създаване на уникална страница за контакти;

2.4.3.2.7. Създаване на уникална страница за продуктова галерия;

2.4.3.2.8. Поставяне на информация на тези страници (до 20 страници с формат A4, написани на 12 размер и до 20 медийни файла);

2.4.3.2.9. Създаване на до 10 категории продукти;

2.4.3.2.10. Избиране на подходящата медия за плъзгача или първата секция;

2.4.3.2.11. Добавяне на до 50 продукта (по 5 за всяка продуктова категория);

2.4.3.2.12. Добавяне на функция количка;

2.4.3.2.13. Добавяне на страница за отписване;

2.4.3.2.14. Добавяне на платежен шлюз напълно съвместим (наличен безплатен плъгин) с WooCommerce;

2.4.3.2.15. Качване на логото;

2.4.3.2.16. Качване на любимата икона;

2.4.3.2.17. Избиране на шрифта на текста;

2.4.3.2.18. Отговорност на онлайн магазина;

2.4.3.2.19. Интегриране на Google карта;

2.4.3.2.20. Интегриране на страници, на социалните мрежи (до 10);

2.4.3.2.21. Интеграция на формуляра за връзка (до 10 полета за текстова информация, например име, име на фирмата, телефонен номер, имейл, предмет, текст и т.н.);

2.4.3.3. Клиентът трябва да предостави всички данни за вход и информация, необходими, за интегрирането на портала, за плащане. Ако клиентът не предостави тази информация с формуляра за информация, за проекта или в рамките на 15 работни дни, Starflix допълва услугата за дизайн на онлайн магазина без интегриране, на портала за плащане.

 

2.5. Управление на уебсайт 

 

2.5.1.  За да осигури на клиентите непрекъснато развитие на уебсайта, Starflix предлага на своите клиенти администриране на уебсайтове, като отделна услуга.

2.5.2. Договорът, свързан с администрирането на уебсайта, се сключва, когато клиентът заплати за тази услуга.

2.5.3.  Управлението на уебсайтовете включва следните отделни услуги:

2.5.3.1.  Добавяне, промяна и актуализиране на текстовата информация или медиите в уебсайта;

2.5.3.2.  Актуализиране на системата за управление на съдържанието, плъгините и добавките към последната им версия, ако се променят;

2.5.3.3.  Създаване на нови пощенски кутии и поддръжка в тяхната конфигурация.

2.5.4. Управлението на уебсайта включва 1 час административна работа на месец, но може да се увеличи, ако клиентът усети необходимостта от повече администрация. Месечният час не се прехвърля в друг месец, ако не се използва.

 

2.6. SEO

 

2.6.1. Starflix насърчава растежа на уебсайтовете на клиентите или онлайн магазините, в резултатите от търсенето и поради това предлага закупуване на SEO услуга онлайн.

2.6.2. Целта на оптимизацията, на търсачките е да оптимизират съдържанието на уебсайта, което би отговаряло на изискванията, на търсачките и като направи това, за да увеличи ранга на уебсайта на клиента.

2.6.3. SEO услугата включва тези отделни действия:

2.6.3.1. Формиране на стратегия за ключови думи;
2.6.3.2. Оптимизиране на постоянните връзки;
2.6.3.3. Оптимизиране на заглавията на страниците;
2.6.3.4. Настройване и оптимизиране на описанията на метаданни;
2.6.3.5. Задаване на отделна ключова дума за фокус, за отделна страница;

2.6.3.6. Оптимизиране на плътността, на ключовите думи и разположението им на всяка страница;

2.6.3.7. Създаване и оптимизиране на SEO заглавия;

2.6.3.8. Оптимизиране на изображенията;
2.6.3.9. Регистрация в търсачката за SEO инструменти;

2.6.3.10. Създаване и изпращане на карта в сайта, във формат .xml;
2.6.3.11. Представяне на уеб сайт страници в търсачката;

2.6.3.12. Определяне на приоритетна версия, на уебсайта;
2.6.3.13. Настройка на кеша;
2.6.3.14. Създаване и представяне преди, и след доклада за резултатите.

2.6.4. Оптимизацията на търсачките се извършва от Starflix в рамките на 7 работни дни след получаване на необходимата информация от клиента.

2.6.5. Starflix прилага най-добрите оптимизирани инструменти и техники на търсачките, за да достигне върха на резултатите от търсенето. Starflix не контролира и не влияе на резултатите от търсенето, но адаптира сайта към изискванията на търсачката и не може да гарантира или да определи точното класиране след оптимизирането на търсачката.

 

2.7. Услуги за управление на реклами

 

2.7.1. Клиентите на Starflix могат да закупят услуги за управление, на реклами, за рекламни кампании, на Google, Facebook, Yandex, Bing, Linkedin и Twitter рекламни мрежи.

2.7.2. Управлението на рекламите в тези мрежи включва създаване на рекламен профил, писане на рекламни текстове, задаване на рекламен бюджет, задаване на всички настройки и свойства на кампанията, оптимизиране на кампаниите, мониторинг и отчет за резултатите. Управлението на рекламите не включва създаването или промяната на банери, видеоклипове или друг визуален материал. Тези услуги могат да бъдат закупени, като отделни услуги на Starflix.

2.7.3. Управлението на рекламните кампании се извършва съгласно информацията, представена от клиента. Клиентът представя информацията чрез попълване на информационния формуляр за управление, на рекламирането, в който клиентът определя целта на кампанията, продуктите или услугите и техните описания, целевите спецификации на пазара, необходимия визуален материал (ако е необходимо), предварителните ключови думи или фрази, началните и крайните дати на кампанията, както и всички специални изисквания.

2.7.4. В случай че клиентът не предостави цялата необходима информация, Starflix ще запълни липсата на информация по свое усмотрение. Ако клиентът не зададе началните и крайните дати във формуляра, кампанията се стартира в рамките на 5 работни дни. Ако клиентът не определи продължителността на кампанията, Starflix определя продължителността за един календарен месец. Ако бюджетът на клиента не е достатъчен за един календарен месец, тогава за толкова дни, колкото биха могли да формират минимални дневни бюджети.

2.7.5. Клиентът е информиран за старта на рекламната кампания един ден преди началото и за края на рекламната кампания в рамките на 3 работни дни след нейното приключване. Клиентът има право да получи отчет за рекламната кампания в рамките на 5 работни дни след искането му за такъв отчет.

 

2.8. Дизайн на банери

 

2.8.1. Клиентите на Starflix могат да закупят дизайн на банери, онлайн.
2.8.2. Клиентът, след заплащане за услугите, може да попълни и подаде формуляр за дизайн на банери.
2.8.3. Starflix подготвя банери според информацията, представена от клиентите, и представя банерите на клиента по електронната поща в рамките на 5 работни дни след получаване на информацията за проекта. Банерите се представят във формат .jpeg или .gif.
2.8.4. Клиентът може да си осигури промени за банери в рамките на 5 работни дни след представянето им. Ако клиентът не поиска промени в рамките на 5 работни дни, това означава, че клиентът е приел банерите.

 

2.9. Създаване на социални медийни страници

 

2.9.1. Клиентите на Starflix могат да закупят страница за формиране на социални мрежи.
2.9.2. Клиентът след заплащане на услугите може да попълни и предостави информационен формуляр за формиране, на социални медийни страници.
2.9.3. Starflix създава и качва профилна снимка, и снимка на корицата, на съответната страница в социалните медии, и информира клиента за завършването на формираните социални медийни страници в срок от 5 работни дни след получаване на информацията за проекта.
2.9.4. Клиентът може да поиска промени за банерите в рамките на 5 работни дни, след като бъде информиран за завършването на формирането, на социалните медии. Ако клиентът не поиска промени в рамките на 5 работни дни, това означава, че клиентът е приел услугата за формиране на социални медии.

 

2.10. Администрация на социалните медии

 

2.10.1. Клиентите на Starflix могат да купуват администриране на социални медийни страници.

2.10.2. Клиентът избира броя на актуализациите за седмица, които иска да бъдат публикувани на социалната медийна страница и заплаща за услугата.

2.10.3. След като плати за тази услуга, клиентът може да попълни информацията за проекта. Администрацията на социалните медии се изпълнява съгласно формуляра за информация, за проекта.

 

2.11. Добавки

 

2.11.1. Google Анализ

2.11.1.1. Клиентите могат да закупят интегрирането на Google Анализ в уебсайта си.

2.11.1.2. Клиентът заплаща за услугата и предоставя информацията, необходима за извършване на услугата.

2.11.1.3. Starflix, в рамките на 5 работни дни след получаване на необходимата информация, интегрира Google Анализ в уебсайта на клиента и информира клиента.

2.11.2. Google моя бизнес

2.11.2.1. Клиентите могат да закупят услугата за създаване на Google My Business, в онлайн средата за пазаруване в Starflix.
2.11.2.2. След като плати за услугата, клиентът предоставя информацията необходима за изпълнение на услугата и в рамките на 3 работни дни след получаване на информацията, Starflix създава Google My Business за клиента.

2.11.3. Езикова интеграция
2.11.3.1. Клиентите могат да закупят интегриране на чужд език в уебсайта.
2.11.3.2. След плащане за услугата, клиентът предоставя превод на уебсайта и Starflix интегрира допълнителен език в уеб сайта на клиентите в рамките на 10 работни дни.
2.11.3.3. Услугата за езикова интеграция включва добавяне на преводи от до 10 отделни страници, с до 10 страници, с формат А4, с информация, написани на 12 размер.
2.11.3.4. Услугата за езикова интеграция не включва превод на текстовете, както и редактиране на изпратените от клиента преводи.
2.11.4. Интеграция на live-чат(чат на живо)
2.11.4.1. Клиентите могат да купуват интегриране на live-чат на уебсайта си.
2.11.4.2. Starflix използва най-усъвършенствания live-чат plug-in “tawk.to” или Facebook Messenger и го интегрира в уеб сайта на клиента, в рамките на 3 работни дни след плащането за услугата.
2.11.4.3. След като завърши интеграцията, Starflix изпраща данни за вход към клиента, за да използва приложението за чат на живо, както настолно, така и мобилно.

 

3. ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ

 

3.1. Уеб академия

 

3.1.1. Starflix финансира, развива и подкрепя социално отговорния образователен проект Web Academy, за да помогне на млади талантливи дизайнери да навлязат в пазара за уеб дизайн и да получат сертификат.

3.1.2. Благодарение на Web Academy, Starflix предлага на малкия бизнес възможност да получи безплатен уеб сайт или онлайн магазин, създаден от участниците в проекта Web Academy, под надзора на дизайнерите на Starflix.

3.1.3. Starflix поема всички правни задължения, произтичащи от проекта Web Academy, включително задължението да произвежда всички услуги, договорени в името на Web Academy.

3.1.4. Starflix гарантира, че участниците в Web Academy произвеждат уеб сайтове и онлайн магазини, съгласно тези условия (виж раздел 2.4), с изключение на член 2.4.1.8. в рамките на проекта, Web Academy включва един кръг от поправки вместо два.

3.1.5. Собствениците на малък бизнес, участващи в проекта Web Academy, за да осигурят работна среда за студентите от Web Academy, трябва да закупят уеб хостинг от Starflix за избран проект – уеб сайт или онлайн магазин.

3.1.6. Starflix се съгласява и потвърждава, че клиентите от Web Academy могат да използват същите потребителски права, както всеки друг редовен клиент, включително да закупят добавки за продукти на специални цени.

 

3.2. Ден за консултация

 

3.2.1. Starflix се стреми да бъде отворена компания и да увеличи разбирането, и сложността на бизнес общностите в интернет, и възможностите си. Благодарение на това Starflix кани собствениците на всякакъв бизнес, маркетинг специалисти, административен персонал, безплатно за консултации, за онлайн маркетинг и съвети според най-високите професионални стандарти.

3.2.2. По време на консултацията посетителите могат да бъдат възнаградени със специални отстъпки, но появата им в консултацията не означава, че клиентът има задължението да закупи услуги на Starflix.

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

4.1. Тези правила и условия са подготвени, избягвайки сложни правни термини, за да се гарантира тяхната яснота.

4.2. Всички спорове, произтичащи от тези условия, трябва да бъдат решени по пътя на преговорите и само, ако не е възможно този спор да бъде решен по този начин, да се подаде молба до съда на Република България.
4.3. Общите правила и условия могат да бъдат променяни от Starflix.

 

*Договорът от разстояние е изготвен по електронен път и е валиден без подпис!

 

Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние, можете да намеритетук: http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2015-02/dir_97_7_eo.pdf